Báo giá

Tóm Tắt Bài Viết

I. Form Báo Giá Lịch Độc Quyền

  1. Tên Quý Khách Hàng

  2. Số Điện Thoại Quý khách Hàng

  3. Quý Khách Đã Có Thiết Kế Lịch Chưa?

  4. Qúy Khách Hàng Cần In Loại Lịch Độc Quyền Nào?

  5. Số lượng lịch quý khách cần in:

  6. Các yêu cầu về gia công ép nhũ logo công ty, đế lịch:

  II. Form Báo giá In Lịch Trên Phôi Có Sẵn

   

   1. Tên Quý Khách Hàng

   2. Số Điện Thoại Quý khách Hàng

   3. Quý Khách Có Cần Gửi File PDF Mẫu Lịch Không?


   4. Qúy Khách Hàng Cần In Loại Lịch Nào?

   5. Số lượng lịch quý khách cần in:

   6. Các yêu cầu về đặc biệt về thiết kế thông tin công ty, gia công ép nhũ tên công ty, đế lịch.. :