Hình Thức Thanh Toán

Khi đồng ý sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của XƯỞNG IN 365, Quý khách hàng sẽ phải thực hiện việc thanh toán cho XƯỞNG IN 365 theo quy định trong hợp đồng mua bán, đơn đặt hàng. Chúng tôi có 2 hình thức thanh toán như sau:

1. Thanh Toán Trực Tiếp

Quý khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt cho XƯỞNG IN 365 theo 2 phương thức sau:

  • Thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng khi nhận được phiếu thu hợp lệ của XƯỞNG IN 365.
  • Thanh toán trực tiếp tại văn phòng XƯỞNG IN 365.

2. Chuyển Khoản Qua Tài Khoản Ngân Hàng

Quý khách hàng đặt in sản phẩm, dịch vụ tại XƯỞNG IN 365, Quý khách hàng chuyển khoản vào tài khoản theo hướng dẫn trong báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng.
Lưu ý:

  • Quý khách cần hoàn thiện các thủ tục đặt hàng trước khi chuyển tiền.
  • Đối với khách hàng cá nhân hoặc khách hàng là công ty cần viết hóa đơn VAT thì chuyển tiền vào tài khoản công ty.
  • Nội dung chuyển tiền cần ghi rõ:

– Tên cá nhân/công ty chuyển tiền.
– Mã số thuế công ty (nếu có).
– Tên đơn hàng (mã hợp đồng hoặc mã đơn đặt hàng nếu có).
– Số điện thoại liên lạc của khách hàng.

  • Gửi bản chụp ảnh hoặc bản scan ủy nhiệm chi (hoặc giấy chuyển tiền) cho nhân viên kinh doanh của XƯỞNG IN 365 hoặc gửi vào địa chỉ mail: ketoan.xuongin365@gmail.com
  • Mọi thắc mắc Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp nhân viên kinh doanh phụ trách Đơn đặt hàng hoặc Hotline: 0888 33 6869 – 0888 03 6869 – 0335 036869